GIẢI THƯỞNG & THÀNH TÍCH

Công ty SaigonTech Glass là một trong những đơn vị vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Quận Tân Bình dành cho đơn vị “Đã có thành tích Thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội năm 2014”.Bằng khen là minh chứng cho tập thể, cá nhân xuất sắc của Công ty đã có những sáng kiến trong lao động, sản xuất và thi đua của các khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận.

Danh hiệu này chính là phần thưởng cao quý mà tất cả các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình đều mong muốn được đánh giá và ghi nhận, bởi đó chính là sự ghi nhận quý báu thành quả mà mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân đã phải cố gắng và nỗ lực hết mình trong suốt một năm với nhiều biến động trong nền kinh tế.Với thành tích mà công ty đạt được, đáng để mỗi thành viên trong công ty tự hào và hạnh phúc khi được đóng góp một phần công sức để xây dựng nên tập thể vững mạnh này.