Dự án Trường Quốc tế Tây Úc
01/09/2017
Sơn Tịnh Tower (Vũng Tàu)
01/12/2016
Show all

Biệt thư sân vườn Bình Tân

  • Địa điểm dự án: Tân Hòa Đông, Bình Tân, Tp. HCM
    Chủ đầu tư: Bà Trịnh Huệ Khanh
    Hạng mục công trình: Cung cấp và lắp đặt nhôm kính cho toàn bộ dự án