Nhà ở kết hợp văn phòng

Nhà Văn Phòng Cho Thuê
06/11/2016
Nhà ở thương mại
06/11/2016

Nhà ở kết hợp văn phòng

  • Địa điểm dự án: 8/2B-8/3 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 01, TP. HCM
  • Project Location: 8/2B-8/3 Dinh Tien Hoang St., Dakao Ward, District 01, HCMC
  • Thời gian hoàn thành: 03 Tháng
  • Completion time: Three months
  • Chủ đầu tư: BÀ NGUYỄN THỊ TẤN NGHIỆP
  • Owner: MRS. NGUYEN THI TAN NGHIEP
  • Hạng mục công trình: Cung cấp và thi công hệ thống cửa đi, cửa sổ nhôm kính, phòng tắm kính, lam nhôm trang trí.
  • Construction categories: Construction and installation aluminum & glass doors, windows, glass balustrade, glass  bathroom, aluminium composite panel, automatic doors,louvers aluminium,  glass partition system.
  • Quy mô: Nhà ở kết hợp văn phòng