Nhà ở kết hợp văn phòng Q.3
06/11/2016
Văn phòng TP
06/11/2016
Show all

Văn Phòng Tôn Đông Á

  • Địa điểm dự án: 18-20 HỒ VĂN HUÊ, Q. PN, Tp. HCM
  • Project Location: 18-20 Ho Van Hue Street, Phu Nhuan District, HCM City
  • Thời gian hoàn thành: 4 tháng
  • Completion time: 4 months
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
  • Owner: TON DONG A JOINT STOCK COMPANY
  • Hạng mục công trình: Thi công, lắp đặt hệ thống mặt dựng nhôm kính, cửa đi, cửa sổ, vách ngăn kính, mái đón kính.
  • Construction categories: Construction and installation aluminum & glass façade, doors & window, glass partition.
  • Quy mô: Tòa nhà văn phòng
  • Scale: Office building