• Địa điểm: Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Diện tích khuôn viên: 49.343 m2
  • Tổng diện tích xây dựng: 19,886 m2
  • Thiết kế và xây dựng: 2019
  • Năm hoàn thành: 2020