Saigon TechGlass thi công dự án nhà xưởng IML Containers Việt Nam – Giai đoạn 2 bao gồm một nhà xưởng chính diện tích 7.000 m2 kết nối với nhà xưởng hiện hữu, bên cạnh đó là các hạng mục phụ trợ.

IML Containers Vietnam là công ty con của tập đoàn Pháp có tên “Groupe LACROIX”.Ở Việt nam, IML sản xuất hộp nhựa thực phẩm, bao bì. Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 1 năm 2021